Συνεργάτης στις υποθέσεις σας στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Η δικηγορική μας εταιρία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες έχει την έδρα της στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, ενώ διαθέτουμε και γραφεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα καθώς και γραφείο στο Μόναχο που εξυπηρετεί υποθέσεις στη Γερμανία.

Headquarter Angelochori

Thessaloniki Office

Munich Office

Συνεργάτης για τις υποθέσεις σας

Η μακρόχρονη εξειδίκευσή μας σε υποθέσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις από το 1992 διασφαλίζει τα μέγιστα αποτελέσματα για τους εντολείς μας. Διαθέτουμε γραφεία στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στο Μόναχο Γερμανίας και είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας οποιαδήποτε υπόθεση των εντολέων μας είτε αφορά την Ελλάδα ή και το εξωτερικό.

Σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά – think global, act local

Επωφεληθείτε από τη διακρατική νομική μας κουλτούρα

Η KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία είναι συνεργάτης και των διεθνώς δραστηριοποιουμένων εταιρειών και παρέχει συμβουλές στις ελληνικές επιχειρήσεις σχετικά με τη σύσταση εταιριών σε άλλες χώρες, με σεβασμό στην επιχειρηματική φιλοσοφία του κάθε πελάτη. Για το λόγο αυτό διατηρούμε και ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών. Οι εταίροι και οι συνεργάτες μας παρίστανται σε όλα τα ελληνικά αλλά και τα γερμανικά δικαστήρια. KPAG KOSMIDIS

Μέλημά μας το όφελος για τον πελάτη

Οι εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών μας, μας έχουν οδηγήσει σε εξειδίκευση και την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των υποθέσεων είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τομείς του εταιρικού δικαίου, εμπορικού δικαίου, τη σύσταση επιχειρήσεων, την εκπροσώπηση των εταιρειών, αλλά και για είσπραξη οφειλών. Προσφέρουμε νομικές συμβουλές και δεσμευτικές απαντήσεις σε πολύπλοκα ερωτήματα. Η γκάμα των υπηρεσιών που καλύπτει συμβουλευτική όσον αφορά τις συμβάσεις, την έρευνα οικονομικών πληροφοριών σχετικά με πιθανούς συνεργάτες και πελάτες στο εξωτερικό, τη διαχείριση των διαφορών για ιδιώτες και επιχειρήσεις και την επίλυση διαφορών χωρίς την προσφυγή σε δικαστικές διαδικασίες. Χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις επικοινωνίες, για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ροή πληροφοριών, παρέχοντας έτσι εύκολη και βέλτιστη διαχείριση των υποθέσεων των πελατών των μας.