Ένας επιπλέον τομέας παροχής υπηρεσιών της KPAG Kosmidis & Partners είναι η συμβουλευτική δισκογραφικών εταιριών και καλλιτεχνών του μουσικού και ευρύτερου καλλιτεχνικού χώρου. Προσφέρουμε υπηρεσίες στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και την παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης καθώς και υπηρεσίες που αφορούν στην προώθηση, promotion, διαχείριση μουσικών συναυλιών και merchandising.

Οι διαπραγματεύσεις καθώς και η κατάρτιση συμβάσεων απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις της μουσικής βιομηχανίας, που επηρεάζεται από πληθώρα ειδικών παραγόντων.

Οι συμβάσεις μεταξύ δισκογραφικών εταιριών και μουσικών / συγκροτημάτων μπορούν να έχουν ποικίλο περιεχόμενο. Κατά κανόνα αφορούν στην μεταβίβαση δικαιωμάτων του καλλιτέχνη προς τη δισκογραφική εταιρία καθώς και την συνδεόμενη μ’ αυτήν εκμετάλλευση των προϊόντων.

Στο πλαίσιο της εμπορικής εκμετάλλευσης θα πρέπει λοιπόν να μεταβιβαστούν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης υπάγεται στην πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού. Είναι το αποκλειστικό δικαίωμα σε σχέση με κάποιο έργο (π.χ. μουσικές συνθέσεις) που αφορά στην αναπαραγωγή του, στη διάδοσή του και στη δημοσίευσή του.

Ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας αναφέρεται σχετικά μεταξύ άλλων σε αναπαραγωγή, μετάδοση καθώς και παρουσίαση του έργου. Επίσης ο νόμος διαχωρίζει μεταξύ περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος.

Στα περιουσιακά δικαιώματα εκμετάλλευσης ανήκουν το δικαίωμα αναπαραγωγή, διάδοσης και έκδοσης ενός έργου, ενώ στο ηθικό δικαίωμα ανήκει π.χ. το δικαίωμα για τον χρόνο και τρόπο δημοσίευσης και προσπέλασης στο έργο.

Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης αναλαμβάνονται κατά κανόνα από εταιρίες. Κατά την πρώτη παραγωγή το υλικού φορέα ήχου (π.χ. βινύλιο, CD, DVD κλπ) συνιστά η πρώτη παραγωγή μια πρώτη εκμετάλλευση του έργου. Ως δεύτερη εκμετάλλευση θεωρείται όταν π.χ. ένας τίτλος που έχει δημοσιευτεί ήδη σε CD επανακυκλοφορεί π.χ. σε συλλογή «best-of». Οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις ενός υλικού φορέα ήχου συνιστούν επίσης μια μορφή δεύτερης εκμετάλλευσης του έργου. Ως τρίτη εκμετάλλευση θεωρείται π.χ. όταν ένας τίτλος του υλικού φορέα αναπαράγεται ραδιοφωνικά για τις ανάγκες μιας επιχείρησης εστίασης.

Το ίδιο ισχύει και για εκδηλώσεις στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Μπορούν να χορηγηθούν επίσης αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης ή αντίστοιχα δικαιώματα πρώτης, δεύτερης ή τρίτης εκμετάλλευσης. Το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης ανήκει τότε στον αδειούχο της αποκλειστικής εκμετάλλευσης.

Εφόσον μεταβιβαστούν δικαιώματα εκμετάλλευσης σε δισκογραφική εταιρία υπάρχουν περαιτέρω θέματα προς ρύθμιση μεταξύ της δισκογραφικής εταιρίας και του καλλιτέχνη, όπως:

  • παραγωγή του άλμπουμ
  • προώθηση / διαφήμιση
  • διανομή
  • merchandising
  • παραγωγή video
  • οργάνωση συναυλιών

Μια απλή «σύμβαση δίσκου» αφορά συνήθως την υλική παραγωγή του φορέα ήχου καθώς και τη διανομή του. Υλικοί φορείς είναι σήμερα κυρίως τα CD αλλά ακόμη και οι δίσκοι βινυλίου όλο και συχνότερα, που απευθύνονται κυρίως σε συλλέκτες.

Κατά τη διανομή διαχωρίζουμε μεταξύ υλικής και ψηφιακής διανομής και αντίστοιχα χορηγούνται τα δικαιώματα όπως συμφωνήθηκε. Η διανομή υλικών προϊόντων όπωςCD, βινύλιο κλπ συνιστά την κλασική μορφή διανομής. Τα άλμπουμ καταλήγουν μέσω των σημείων διανομής των μουσικών καταστημάτων στους καταναλωτές. Συνήθως πρόκειται για music stores ή μουσικά τμήματα πολυκαταστημάτων (π.χ. Media Markt). Ένα επιπλέον κανάλι διανομής για υλικούς φορείς είναι τα internet stores (π.χ.amazon). Στην ψηφιακή διανομή τα άλμπουμ ή μεμονωμένα τραγούδια τίθεται σε διάθεση μέσω download-portals όπως το iTunes.

Επιπλέον μπορεί η συμφωνία με τη δισκογραφική να αφορά τη διαφήμιση για τα προϊόντα (“PR” – public relations). Αυτή αφορά στην προώθηση των άλμπουμ στο ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπο (fanzines, περιοδικά κλπ) καθώς και διαδικτυακά μέσω internet portals και webzines. Στην περίπτωση αυτή αποστέλλονται στους ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς και τα περιοδικά CD ή ψηφιακές εκδόσεις των κομματιών.

Ως merchandising νοείται η παραγωγή προϊόντων σχετικών με τους καλλιτέχνες όπως π.χ. ρουχισμός (t-shirts, hoodies, καπέλα, stickers κλπ) ή και ποτήρια, σημαίες κλπ.

Στον τομέα του PR/ διαφήμισης / merchandising υπάρχει κατά κανόνα ανάγκη παροχής συμβουλών για την κατάρτιση των συμφωνιών με τρίτους όπως επιχειρήσεις διανομής, διαφήμισης και PR.

Τις περισσότερες φορές παράγονται βίντεο για το youtube, και η δισκογραφική συνήθως αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, παραγωγή και οργάνωση.

Στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων διοργανώνονται live events (live συναυλίες). H παρουσίαση live μιας μπάντας σε συναυλίες λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις ανάγκες τοποθέτησης στην αγορά και για διενέργεια πωλήσεων στη μουσική βιομηχανία. Η δσικογραφική εταιρία μπορεί στο πλαίσιο αυτό να κλείσει συναυλίες αλλά και να οργανώσει την μεταφορά για τις συναυλίες. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστούν διαπραγματεύσεις με τους οργανωτές των συναυλιών και των tour agents σχετικά με τις εμφανίσεις καθώς και η κατάρτιση αντιστοίχων συμβάσεων.

Συμβάσεις μεταξύ δισκογραφικών εταιριών και καλλιτεχνών:

Η σύναψη συμβάσεων μεταξύ δισκογραφικής εταιρίας και μουσικών αφορά πρωτίστως μεταβίβαση δικαιωμάτων για την προώθηση των άλμπουμ και την λοιπών προϊόντων των μουσικών. Κατά κανόνα μεταβιβάζεται στο πλαίσιο αυτό στη δισκογραφική εταιρία το δικαίωμα εκμετάλλευσης των συνθέσεων και των προϊόντων των καλλιτεχνών για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει π.χ. μόνο την έκδοση των CD, οπότε ο καλλιτέχνης πρέπει να παραδώσει μόνο το έτοιμο άλμπουμ (masters καιartwork). Επιπλέον θα πρέπει η σύμβαση να καλύπτει όλα τα σχετικά σημεία. Ο καλλιτέχνης λαμβάνει κατά κανόνα ένα ποσοστό από τις πωλήσεις, που συνήθως αναφέρεται ως royalties.