Ολοκληρωμένες φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες

KPAG KOSMIDISΤο φοροτεχνικό μας τμήμα ειδικεύεται στην παροχή νομικών συμβουλών στον τομέα του φοροτεχνικού δικαίου. Η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών προϋποθέτει μεταξύ άλλων και την εξειδικευμένη παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων. Για τον λόγο αυτό συνεργαζόμαστε με λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία που ειδικεύονται σε φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες και στη τήρηση βιβλίων. Οι εξωτερικοί μας συνεργάτες ομιλούν ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά. Διακρίνονται για την μακροχρόνια εμπειρία τους σε φοροτεχνικά και λογιστικά θέματα, τόσο στον τομέα των εθνικών όσο και του διεθνών φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες μας εστιάζονται κατά βάση σε:

1) Τήρηση λογιστικών βιβλίων

 • Ολοκληρωμένη τήρηση βιβλίων
 • Υπηρεσίες οργάνωσης και επίβλεψης λογιστηρίου
 • Σύνταξη αποτελεσμάτων
 • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος
 • Προετοιμασία και υποβολή ετησίων ισολογισμών
 • Προετοιμασία λοιπών φορολογικών δηλώσεων
 • Προετοιμασία μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Προετοιμασία και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
 • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Προετοιμασία και υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
 • Προετοιμασία και υποβολή στατιστικών πληροφοριών (Intrastat Listing).
 • Προετοιμασία και υποβολή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ
 • Ίδρυση εταιριών
 • Εκκαθάριση εταιρειών

2) Φοροτεχνικές συμβουλές

 • Συμβουλές σχετικά με τη φορολόγηση εταιρειών
 • Φορολογική συμμόρφωση εταιρειών
 • Συμβουλές για την χρήση της κατάλληλης νομικής μορφής για τους σκοπούς της εταιρίας
 • Συμβουλές για τη φορολογική διάρθρωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών
 • Εξέταση φορολογικών θεμάτων μητρικών εταιρειών εγκατεστημένων σε χώρα της ΕΕ εκτός Ελλάδας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα φορολογικά πλεονεκτήματα εταιρειών εγκατεστημένων σε άλλες χώρες που συμμετέχουν σε ημεδαπές εταιρείες ή το αντίστροφο
 • Φορολογική διάρθρωση και βελτιστοποίηση
 • Εποπτεία σε φορολογικούς ελέγχους

ECOVIS International

Συνεργάτης για λογιστικά, τήρηση βιβλίων και διεθνείς φοροτεχνικές υποθέσεις σε Ευρώπη, Ασία και Η.Π.Α. Η Κοσμίδης και Συνεργάτες είναι μία ελληνογερμανική, διεθνώς δραστηριοποιούμενη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πλέον διαθέτει και εξειδικευμένο φοροτεχνικό & λογιστικό της τμήμα, την “Ecovis Hellas MEPE”, μοναδικό μέλος για την Ελλάδα της μητρικής εταιρείας ECOVIS AG με έδρα το Βερολίνο στη Γερμανία. Η ECOVIS AG διαθέτει περισσότερα από 120 γραφεία στην ημεδαπή, πάνω από 30 συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρίες στην Ευρώπη, την Ασία και τις Η.Π.Α., καθώς και 20.000 εταιρικούς πελάτες στη Γερμανία, απασχολεί δε προσωπικό περίπου 1.500 ατόμων στη Γερμανία και πλέον των 2.700 άτομων διεθνώς. Ο κύκλος εργασιών της ECOVIS AG ανήλθε το έτος 2008 παγκοσμίως σε 159 εκατομμύρια Ευρώ.