Ο κλάδος του κληρονομικού δικαίου είναι ένας από τους σημαντικότερους της καθημερινής ζωής, καθώς από τον θάνατο ενός ανθρώπου δημιουργείται άμεσα κενό σ’ ό,τι αφορά τις περιουσιακές και λοιπές σχέσεις που είχε αναπτύξει κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Προκύπτει έτσι άμεσα η ανάγκη για ξεκαθάρισμα των περιουσιακών στοιχείων που απέκτησε κατά τη ζωή του ο κληρονομούμενος καθώς και των λοιπών δικαιωμάτων του μεταξύ των συγγενών του ή ενδεχομένως τρίτων. Το κληρονομικό δίκαιο χρησιμεύει επιπλέον για την προστασία της περιουσίας καθώς και της συνέχισης των περιουσιακών σχέσεων στο πρόσωπο των κληρονόμων.

Οι ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν τα μερικότερα ζητήματα (π.χ. κληρονομική διαδοχή, μοίρασμα κληρονομικών μεριδίων, προθεσμίες, διαδικασία αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας) εφαρμόζονται σύμφωνα με το κατά περίπτωση εφαρμοστέο κληρονομικό δίκαιο στην κληρονομική διαδοχή. Ιδίως σε περιπτώσεις διεθνών κληρονομιών, στις οποίες ο πολίτης μιας χώρας ζούσε κατά τη διάρκεια της ζωής του σε μια άλλη χώρα ή είχε περιουσία σε άλλη χώρα, το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου αποκτά βαρύνουσα σημασία. Το θέμα αυτό ρυθμίστηκε πλέον ενιαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του κανονισμού 650/2012 που εφαρμόζεται για θανάτους από 17 Αυγούστου 2015. Ο βασικός κανόνας που θέτει ότι εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας στην οποία ο κληρονομούμενος είχε κατά τον χρόνο θανάτου την κατοικία του (άρ. 21).
Με την επέλευση του θανάτου τίθενται για τους πλησίους του κληρονομουμένου διάφορες ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, τις οποίες ακολούθως συνοπτικά απαντούμε εφόσον εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

Θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής είναι π.χ. οι προθεσμίες για αποποίηση / αποδοχή καθώς, η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομίας, η εύρεση / εντοπισμός των περιουσιακών στοιχείων της κληρονομίας, η έρευνα για τυχόν υπάρχουσες διαθήκες του κληρονομουμένου, ο έλεγχος της εγκυρότητάς τους και της ισχύος τους καθώς και ο καθορισμός της κληρονομικής διαδοχής κ.ά. Η KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες δικηγορική εταιρία υποστηρίζει τους ενδιαφερομένους προσφέροντας νομική συμβουλή και υποστήριξη σε όλες τις ερωτήσεις που προκύπτουν καθώς και κατά την διενέργεια των απαραιτήτων βημάτων.