Εφόσον μέσω της εξαγοράς της επιχείρησης προκύπτει μια ιδιαίτερα μεγάλη επιχείρηση ή αποκτά δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά, τότε θα πρέπει η σχετική συναλλαγή να εξεταστεί στο πλαίσιο του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού υπό το νόμο 3959/2011. Σε διασυνοριακές εξαγορές θα πρέπει αντίστοιχα να εξετάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού.