Ο Αβραάμ Κοσμίδης είναι καταχωρημένος στοbrainGuide

 

Internationales-StraßenverkehrsrechtMünchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht: StVR
Band 3: Internationales Straßenverkehrsrecht (Κώδικας οδικής κυκλοφορίας)

Σύνταξη του κεφαλαίου Ελλάδος από τους δικηγόρους Αβράαμ Κοσμίδη, Θέμη Τοσουνίδη και Αρειστίδη Καψάλη
2018, 1200 σελίδες
C.H.BECK ISBN 978-3-406-66353-6
Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά πρακτική παρά το επιστημονικό βάθος ρεαλιστικές προτάσεις λύσεων
πολύ ενημερωμένο για το νέο σύστημα πόντων

Στον τόμο 3
Ο τόμος 3 περιέχει το διεθνές δίκαιο οδικής κυκλοφορίας. Να παρουσιαστεί αναλυτικά:
Εσωτερικοί Κανονισμοί (Σύστημα Πράσινης Κάρτας)
4. Πολιτική KH
Διεθνές ιδιωτικό και δικονομικό δίκαιο (π.χ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 (Brussels I-VO), LugÜ και πολλά άλλα)
Πολυάριθμα διεθνή νομικά συστήματα που, εκτός από την ατομική παρουσίαση, συγκρίνονται και με το γερμανικό δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ελβετίας, της Ισπανίας και της Τουρκίας)
Ομάδα-στόχος
Για δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς, αστυνομικούς, αρχές, ασφαλιστικές εταιρείες, εκπαιδευτές οδήγησης.
Cross Border Business LAW AG / S. Meyer Ed. Ένα εγχειρίδιο και εργασία αναφοράς από την πρακτική για πρακτική 2016. 414 σελίδες, σκληρό εξώφυλλο. 69 ευρώ, ISBN 978-3-8314-0871-9.

Μπορεί να γίνει προπαραγγελία, θα το παραδώσουμε όταν δημοσιευτεί
Αναμένεται να δημοσιευθεί το 4ο τρίμηνο του 2017
270,00€ περίπου
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Πληροφορίες για τους συγγραφείς και άλλες δημοσιεύσεις
Δημοσιεύτηκε από το link iconDr. Michael Buse, δικηγόρος, και εικονίδιο συνδέσμουΠροφ. Ο Δρ. Ansgar Staudinger. Επεξεργάστηκε από το link iconDr. Helena Devetak, εικονίδιο συνδέσμου Mladenka Grgic, εικονίδιο συνδέσμουThomas Hoffmann, εικονίδιο συνδέσμου Δρ. Stephan Keiler, LL.M., link iconDr. Stephan Keiler, LL.M., link iconPD Dr. Mehmet Köksal, δικηγόρος, link iconAbraam Kosmidis, link iconΠροφ. Ο Δρ. Frédéric Krauskopf, εικονίδιο συνδέσμουRalph Lentz, εικονίδιο συνδέσμου Δρ. Katarzyna Ludwichowska-Redo, εικονίδιο συνδέσμουChristian Naumann, εικονίδιο συνδέσμουSusana Pinto Almeida, εικονίδιο συνδέσμου Oskar Riedmeyer και εικονίδιο συνδέσμουMargareta Sovova, εικονίδιο συνδέσμουProf. Ο Δρ. Ροντρίγκο Ροντρίγκες

Immobilienfinanzierung Kreditsicherheiten

Die Handelsvertretergesetze in allen 27 EU-Mitgliedstaaten, Norwegen der Schweiz und der Türkei – mit Expertenkommentaren (Οι νόμοι για τις εμπορικές αντιπροσωπείες και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία – με σχόλια ειδικών)

3η διευρυμένη και αναθεωρημένη έκδοση, Ιούλιος 2021, 568 σελίδες, ενότητα χώρας Ελλάδα με επιμέλεια KPAG Kosmidis & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft.

ISBN3-89095-664-5 Τιμή: 39,90 €

Ειδικά για τους μικρούς και μεσαίους κατασκευαστές, το κανάλι πωλήσεων μέσω αντιπροσώπων πωλήσεων εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανάπτυξη διασυνοριακών αγορών από οικονομική άποψη. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του CDC για το 2020, περίπου το 55,5% των γερμανικών εμπορικών πρακτορείων συνεργάζεται με ξένους – ιδιαίτερα ευρωπαίους – προμηθευτές. Περαιτέρω αύξηση αναμένεται τα επόμενα χρόνια. Η γνώση των ισχυόντων νομικών κανονισμών στην ΕΕ είναι επομένως απαραίτητη. Η εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για τους Εμπορικούς Αντιπροσώπους της 18ης Δεκεμβρίου 1986 οδήγησε σε τυποποίηση του δικαίου των εμπορικών αντιπροσώπων στην ΕΕ, αλλά οι κανονισμοί δεν είναι πανομοιότυποι σε όλες τις χώρες. Επομένως, το βιβλίο παρουσιάζει την ισχύουσα νομική κατάσταση σε κάθε μεμονωμένη χώρα. 

Umwandlungsrecht
Umwandlungsrecht (δίκαιο μετασχηματισμών επιχειρήσεων).
Πρόσφατα εκδοθέν:Δίκαιο Μετασχηματισμών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Συγγραφή από: Αβραάμ Κοσμίδης, Δικηγόρος Ελλάδας και Γερμανίας, με τη συνεργασία των Θέμη Τοσουνίδη, δικηγόρο Ελλάδας, και Άρη Καψάλη, δικηγόρο Γερμανίας

Εξαιρετικά επίκαιρο για τις επενδύσεις: Δίκαιο εταιριών, δίκαιο μετασχηματισμών, φορολογία εταιριών (και φορολογία μετασχηματισμών επιχειρήσεων), π.χ. με checklist για την ίδρυση ΕΠΕ. Αναλυτική αναφορά στις ελληνικές προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες, του ελληνικού δικαίου των μετασχηματισμών (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση), λογιστική και υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων, φορολογικό δίκαιο (κατά την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και μετοχών), φορολογία μετατροπής εταιρίας.

Internationales Erbrecht Griechenland (διεθνές κληρονομικό δίκαιο – Ελλάδα)

Erbrecht Griechenland
Από τους Αβραάμ Κοσμίδης, δικηγόρο Ελλάδας και Γερμανίας, Hand Hans-Peter Schommer, συνταξιούχο δικαστή Γερμανίας, συμμετοχή Θεμιστοκλή Τοσουνίδη, δικηγόρου, LL.M.

Έκδοση Beck, 2007, ΧΧΙV, 314 σελίδες
ISBN 978-3-406-56396-6
Εκδόθηκε : 13.8.2007
Τιμή: 39,90€

Βασικό αντικείμενο του βιβλίου είναι το ελληνικό ουσιαστικό κληρονομικό δίκαιο, μετά των απαραιτήτων δικονομικών κανόνων, καθώς και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο σε σχέση με την κληρονομία. Η εισαγωγή – γενικό μέρος αναφέρεται στους βασικούς κανόνες του ελληνικού διεθνούς δικαίου για κληρονομικά θέματα. Στο βιβλίο υπάρχει κεφάλαιο σχετικά με την φορολογία κληρονομιών. Πολλά παραδείγματα, πρότυπα και υπολογισμοί βοηθούν ώστε γίνει κατανοητό το σύνθετο αυτό θέμα. Αναλυτικός κατάλογος περιεχομένων που διευκολύνει την πρόσβαση στο έργο. Απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφου και λογιστές, οι οποίοι ασχολούνται με υποθέσεις κληρονομιάς σε σχέση με την Ελλάδα.

 

Europa-Handbuch Inkasso
Europa-Handbuch Inkasso– 27 Porträts des Inkassowesens europäischer Länder (πρακτικός οδηγός είσπραξης απαιτήσεων στην Ευρώπη – είσπραξη απαιτήσεων σε 27 χώρες της Ευρώπης)

1. εκδοση 2009
ISBN 3-9811386-0-0
352 σελίδες τιμή 49,90 €

Το διασυνοριακό εμπόριο στην Ευρώπη αναπτύσσεται. Ομοίως μεγαλώνουν οι εκκρεμείς απαιτήσεις. Το βιβλίο Europahandbuch Inkasso παρέχει, όπως η ίδια η σύγχρονη είσπραξη απαιτήσεων, συμβολή ώστε οι συναλλακτικές σχέσεις να συνεχίζονται και μετά τη διαμάχη λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές, εφόσον κάποιος ενεργεί επαγγελματικά.

Οι νομικοί κανόνες των ευρωπαϊκών κρατών και οι πρακτική τους εφαρμογή διαφέρει σημαντικά μεταξύ τους. Περιλαμβάνεται η παρουσίαση των κανόνων είσπραξης απαιτήσεων στις εξής 27 χώρες:

Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Τσεχία, Ουγγαρία, Κύπρος

Το βιβλίο παρέχει σαφείς απαντήσεις και άμεση πρακτική βοήθεια για την αποτελεσματική και δίκαιη μεταχείριση των οφειλετών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 

Immobilienfinanzierung Kreditsicherheiten Immobilienfinanzierung und Kreditsicherheiten in ausgewählten europäischen Ländern (χρηματοδότηση ακινήτων και εμπράγματες ασφάλειες σε ευρωπαϊκές χώρες)

Το τμήμα του βιβλίου που αναφέρεται στην Ελλάδα συνέγραψε η KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες δικηγορική εταιρία.
Σύντομες και ακριβείς συγγραφές από επαγγελματίες. Το βιβλίο συνεγράφη από δικηγόρους 19 χωρών, και παρέχει γρήγορη και αποτελεσματική κατανόηση των διαφόρων νομικών συστημάτων με ιδιαίτερη αναφορά στις κατά τόπους ιδιαιτερότητες.

Cross Border Business LAW AG / S. Meyer Hrsg. Ένα βιβλίο οδηγός από την πράξη για την πράξη 2016. 414 σελίδες. 69,- Ευρώ, ISBN 978-3-8314-0871-9.

Παραγγελίες μέσω της KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες: info@kpag.com

Europa-Handbuch Inkasso
Europa-Handbuch Inkasso– 27 Porträts des Inkassowesens europäischer Länder (πρακτικός οδηγός είσπραξης απαιτήσεων στην Ευρώπη – είσπραξη απαιτήσεων σε 27 χώρες της Ευρώπης)

1. εκδοση 2009
ISBN 3-9811386-0-0
352 σελίδες τιμή 49,90 €

Το διασυνοριακό εμπόριο στην Ευρώπη αναπτύσσεται. Ομοίως μεγαλώνουν οι εκκρεμείς απαιτήσεις. Το βιβλίο Europahandbuch Inkasso παρέχει, όπως η ίδια η σύγχρονη είσπραξη απαιτήσεων, συμβολή ώστε οι συναλλακτικές σχέσεις να συνεχίζονται και μετά τη διαμάχη λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές, εφόσον κάποιος ενεργεί επαγγελματικά.

Οι νομικοί κανόνες των ευρωπαϊκών κρατών και οι πρακτική τους εφαρμογή διαφέρει σημαντικά μεταξύ τους. Περιλαμβάνεται η παρουσίαση των κανόνων είσπραξης απαιτήσεων στις εξής 27 χώρες:

Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Τσεχία, Ουγγαρία, Κύπρος

Το βιβλίο παρέχει σαφείς απαντήσεις και άμεση πρακτική βοήθεια για την αποτελεσματική και δίκαιη μεταχείριση των οφειλετών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 

Immobilienfinanzierung Kreditsicherheiten Immobilienfinanzierung und Kreditsicherheiten in ausgewählten europäischen Ländern (χρηματοδότηση ακινήτων και εμπράγματες ασφάλειες σε ευρωπαϊκές χώρες)

Το τμήμα του βιβλίου που αναφέρεται στην Ελλάδα συνέγραψε η KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες δικηγορική εταιρία.
Σύντομες και ακριβείς συγγραφές από επαγγελματίες. Το βιβλίο συνεγράφη από δικηγόρους 19 χωρών, και παρέχει γρήγορη και αποτελεσματική κατανόηση των διαφόρων νομικών συστημάτων με ιδιαίτερη αναφορά στις κατά τόπους ιδιαιτερότητες.

Cross Border Business LAW AG / S. Meyer Hrsg. Ένα βιβλίο οδηγός από την πράξη για την πράξη 2016. 414 σελίδες. 69,- Ευρώ, ISBN 978-3-8314-0871-9.

Παραγγελίες μέσω της KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες: info@kpag.com

 

Λοιπές νομικές εκδόσεις δικηγόρων της εταιρίας μας

 • Αβραάμ Κοσμίδης – Θέμης Τοσουνίδης: Internationales Erbrecht Griechenland, έκδοση Beck 2006
 • Αβραάμ Κοσμίδης – Θέμης Τοσουνίδης: περιοδικό ZEV für Erbrecht und Vermögensnachfolge 10/2005, 03/2006, 10/2006, 05/2007, 09/2007, 09/2008, 10/2009, 5/2010, 10/2010, 4/2012, 3/2013, 3/2014, 10/2015
 • Αβραάμ Κοσμίδης: Gesellschafts- und Handelsrecht Griechenland – Rainbow Portal rainbow-law.com
 • Αβραάμ Κοσμίδης: Immobilienrecht, GIS gis-real-estate.com
 • Θέμης Τοσουνίδης: Die Kontrolle der AGBs von Mobilfunkverträgen, LL.M. Abschlussarbeit, 2005
 • Θέμης Τοσουνίδης: Urherberrechte im Internet, 2004
 • Αβραάμ Κοσμίδης: AHK Investitionsführer Griechenland, Die griechische GmbH & Co. KG
 • Αβραάμ Κοσμίδης: AHK Deutsch-Griechische Außenhandelskammer Investitionsführer Griechenland, Mergers & Acquisitions, Unternehmenskauf, -verschmelzung und -spaltung
 • Αβραάμ Κοσμίδης:Neue Energien, AHK – Portal www.b2brenenergy.com
 • Αβραάμ Κοσμίδης:Griechisch-italienische Handelskammer, Investitionsführer Griechenland, griechisches Handelsvertreterrecht
 • Κοσμίδης / Τοσουνίδης:Europahandbuch Inkasso, bearbeiteter Teil: außergerichtliches Mahnverfahren in Griechenland, Hauptstädtische Verlags- und Beratungsgesellschaft HBVG, Erscheinungsdatum voraussichtlich Dezember 2008 / Januar 2009

Ο Αβραάμ Κοσμίδης είναι καταχωρημένος στο

brainguide logo
Internationales Erbrecht Criechenland

Internationales Erbrecht Griechenland (διεθνές κληρονομικό δίκαιο – Ελλάδα)

Από τους Αβραάμ Κοσμίδης, δικηγόρο Ελλάδας και Γερμανίας, Hand Hans-Peter Schommer, συνταξιούχο δικαστή Γερμανίας, συμμετοχή Θεμιστοκλή Τοσουνίδη, δικηγόρου, LL.M.

Έκδοση Beck, 2007, ΧΧΙV, 314 σελίδες
ISBN 978-3-406-56396-6
Εκδόθηκε : 13.8.2007
Τιμή: 39,90€

Βασικό αντικείμενο του βιβλίου είναι το ελληνικό ουσιαστικό κληρονομικό δίκαιο, μετά των απαραιτήτων δικονομικών κανόνων, καθώς και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο σε σχέση με την κληρονομία. Η εισαγωγή – γενικό μέρος αναφέρεται στους βασικούς κανόνες του ελληνικού διεθνούς δικαίου για κληρονομικά θέματα. Στο βιβλίο υπάρχει κεφάλαιο σχετικά με την φορολογία κληρονομιών. Πολλά παραδείγματα, πρότυπα και υπολογισμοί βοηθούν ώστε γίνει κατανοητό το σύνθετο αυτό θέμα. Αναλυτικός κατάλογος περιεχομένων που διευκολύνει την πρόσβαση στο έργο. Απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφου και λογιστές, οι οποίοι ασχολούνται με υποθέσεις κληρονομιάς σε σχέση με την Ελλάδα.

Internationales Straßenverkehrsrecht

Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht: StVR Band 3: Internationales Straßenverkehrsrecht (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας)

Σύνταξη του κεφαλαίου Ελλάδος από τους δικηγόρους Αβράαμ Κοσμίδη, Θέμη Τοσουνίδη και Αρειστίδη Καψάλη

2018, 1200 σελίδες
C.H.BECK ISBN 978-3-406-66353-6
Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά πρακτική παρά το επιστημονικό βάθος ρεαλιστικές προτάσεις λύσεων
πολύ ενημερωμένο για το νέο σύστημα πόντων.

Στον τόμο 3
Ο τόμος 3 περιέχει το διεθνές δίκαιο οδικής κυκλοφορίας. Να παρουσιαστεί αναλυτικά:
Εσωτερικοί Κανονισμοί (Σύστημα Πράσινης Κάρτας)
4. Πολιτική KH
Διεθνές ιδιωτικό και δικονομικό δίκαιο (π.χ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 (Brussels I-VO), LugÜ και πολλά άλλα)
Πολυάριθμα διεθνή νομικά συστήματα που, εκτός από την ατομική παρουσίαση, συγκρίνονται και με το γερμανικό δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ελβετίας, της Ισπανίας και της Τουρκίας)
Ομάδα-στόχος
Για δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς, αστυνομικούς, αρχές, ασφαλιστικές εταιρείες, εκπαιδευτές οδήγησης.
Cross Border Business LAW AG / S. Meyer Ed. Ένα εγχειρίδιο και εργασία αναφοράς από την πρακτική για πρακτική 2016. 414 σελίδες, σκληρό εξώφυλλο. 69 ευρώ, ISBN 978-3-8314-0871-9.

Μπορεί να γίνει προπαραγγελία, θα το παραδώσουμε όταν δημοσιευτεί
Αναμένεται να δημοσιευθεί το 4ο τρίμηνο του 2017
270,00€ περίπου
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Πληροφορίες για τους συγγραφείς και άλλες δημοσιεύσεις
Δημοσιεύτηκε από το link iconDr. Michael Buse, δικηγόρος, και εικονίδιο συνδέσμουΠροφ. Ο Δρ. Ansgar Staudinger. Επεξεργάστηκε από το link iconDr. Helena Devetak, εικονίδιο συνδέσμου Mladenka Grgic, εικονίδιο συνδέσμουThomas Hoffmann, εικονίδιο συνδέσμου Δρ. Stephan Keiler, LL.M., link iconDr. Stephan Keiler, LL.M., link iconPD Dr. Mehmet Köksal, δικηγόρος, link iconAbraam Kosmidis, link iconΠροφ. Ο Δρ. Frédéric Krauskopf, εικονίδιο συνδέσμουRalph Lentz, εικονίδιο συνδέσμου Δρ. Katarzyna Ludwichowska-Redo, εικονίδιο συνδέσμουChristian Naumann, εικονίδιο συνδέσμουSusana Pinto Almeida, εικονίδιο συνδέσμου Oskar Riedmeyer και εικονίδιο συνδέσμουMargareta Sovova, εικονίδιο συνδέσμουProf. Ο Δρ. Ροντρίγκο Ροντρίγκες

umwandlungsrecht

Umwandlungsrecht (Δίκαιο Μετασχηματισμών Επιχειρήσεων).
Πρόσφατα εκδοθέν:Δίκαιο Μετασχηματισμών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Συγγραφή από: Αβραάμ Κοσμίδης, Δικηγόρος Ελλάδας και Γερμανίας, με τη συνεργασία των Θέμη Τοσουνίδη, δικηγόρο Ελλάδας, και Άρη Καψάλη, δικηγόρο Γερμανίας

Εξαιρετικά επίκαιρο για τις επενδύσεις: Δίκαιο εταιριών, δίκαιο μετασχηματισμών, φορολογία εταιριών (και φορολογία μετασχηματισμών επιχειρήσεων), π.χ. με checklist για την ίδρυση ΕΠΕ. Αναλυτική αναφορά στις ελληνικές προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες, του ελληνικού δικαίου των μετασχηματισμών (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση), λογιστική και υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων, φορολογικό δίκαιο (κατά την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και μετοχών), φορολογία μετατροπής εταιρίας.

Die Handelsvertretergesetze in allen 27 EU-Mitgliedstaaten, Norwegen der Schweiz und der Türkei – mit Expertenkommentaren (Οι νόμοι για τις εμπορικές αντιπροσωπείες και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία – με σχόλια ειδικών)

3η διευρυμένη και αναθεωρημένη έκδοση, Ιούλιος 2021, 568 σελίδες, ενότητα χώρας Ελλάδα με επιμέλεια KPAG Kosmidis & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft.

ISBN 3-89095-664-5
Τιμή: 39,90 €

Ειδικά για τους μικρούς και μεσαίους κατασκευαστές, το κανάλι πωλήσεων μέσω αντιπροσώπων πωλήσεων εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανάπτυξη διασυνοριακών αγορών από οικονομική άποψη. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του CDC για το 2020, περίπου το 55,5% των γερμανικών εμπορικών πρακτορείων συνεργάζεται με ξένους – ιδιαίτερα ευρωπαίους – προμηθευτές. Περαιτέρω αύξηση αναμένεται τα επόμενα χρόνια. Η γνώση των ισχυόντων νομικών κανονισμών στην ΕΕ είναι επομένως απαραίτητη. Η εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για τους Εμπορικούς Αντιπροσώπους της 18ης Δεκεμβρίου 1986 οδήγησε σε τυποποίηση του δικαίου των εμπορικών αντιπροσώπων στην ΕΕ, αλλά οι κανονισμοί δεν είναι πανομοιότυποι σε όλες τις χώρες. Επομένως, το βιβλίο παρουσιάζει την ισχύουσα νομική κατάσταση σε κάθε μεμονωμένη χώρα.

die.jpg

Οι νόμοι για τις εμπορικές αντιπροσωπείες και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία - με σχόλια ειδικών

3η διευρυμένη και αναθεωρημένη έκδοση, Ιούλιος 2021, 568 σελίδες, ενότητα χώρας Ελλάδα με επιμέλεια KPAG Kosmidis & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft.
ISBN3-89095-664-5 Τιμή: 39,90 €

Ειδικά για τους μικρούς και μεσαίους κατασκευαστές, το κανάλι πωλήσεων μέσω αντιπροσώπων πωλήσεων εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανάπτυξη διασυνοριακών αγορών από οικονομική άποψη. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του CDC για το 2020, περίπου το 55,5% των γερμανικών εμπορικών πρακτορείων συνεργάζεται με ξένους - ιδιαίτερα ευρωπαίους - προμηθευτές. Περαιτέρω αύξηση αναμένεται τα επόμενα χρόνια. Η γνώση των ισχυόντων νομικών κανονισμών στην ΕΕ είναι επομένως απαραίτητη. Η εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για τους Εμπορικούς Αντιπροσώπους της 18ης Δεκεμβρίου 1986 οδήγησε σε τυποποίηση του δικαίου των εμπορικών αντιπροσώπων στην ΕΕ, αλλά οι κανονισμοί δεν είναι πανομοιότυποι σε όλες τις χώρες. Επομένως, το βιβλίο παρουσιάζει την ισχύουσα νομική κατάσταση σε κάθε μεμονωμένη χώρα.

Europa-Handbuch Inkasso

Europa-Handbuch Inkasso– 27 Porträts des Inkassowesens europäischer Länder (πρακτικός οδηγός είσπραξης απαιτήσεων στην Ευρώπη – είσπραξη απαιτήσεων σε 27 χώρες της Ευρώπης)

1. εκδοση 2009
ISBN 3-9811386-0-0
352 σελίδες τιμή 49,90 €

Το διασυνοριακό εμπόριο στην Ευρώπη αναπτύσσεται. Ομοίως μεγαλώνουν οι εκκρεμείς απαιτήσεις. Το βιβλίο Europahandbuch Inkasso παρέχει, όπως η ίδια η σύγχρονη είσπραξη απαιτήσεων, συμβολή ώστε οι συναλλακτικές σχέσεις να συνεχίζονται και μετά τη διαμάχη λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές, εφόσον κάποιος ενεργεί επαγγελματικά.

Οι νομικοί κανόνες των ευρωπαϊκών κρατών και οι πρακτική τους εφαρμογή διαφέρει σημαντικά μεταξύ τους. Περιλαμβάνεται η παρουσίαση των κανόνων είσπραξης απαιτήσεων στις εξής 27 χώρες:

Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Τσεχία, Ουγγαρία, Κύπρος

Το βιβλίο παρέχει σαφείς απαντήσεις και άμεση πρακτική βοήθεια για την αποτελεσματική και δίκαιη μεταχείριση των οφειλετών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 

Eigentumsvorbehalt.png

Διατήρηση του τίτλου σε παγκόσμιο επίπεδο – Νομική πρακτική σε 32 χώρες

Burghard Piltz, CBBL Cross Border Business Law AG (επιμ.)
Ενότητα χώρας Ελλάδα με επιμέλεια KPAG Kosmidis & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft

ISBN 978-3-943011-69-2
63,00 ευρώ με ΦΠΑ

Η διατήρηση της κυριότητας είναι το πιο κοινό μέσο εξασφάλισης πίστωσης για τους πωλητές, ακόμη και κατά την εξαγωγή. Ωστόσο, η δημιουργία και η επίδραση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας εξαρτάται από το νομικό σύστημα της χώρας-στόχου.
Οι συνεισφορές 32 χωρών σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζουν συστηματικά τις διαφορές μεταξύ της γερμανικής διατήρησης του τίτλου και των πιθανών μέσων ασφάλειας στο αντίστοιχο ξένο νομικό σύστημα - μόνο με αυτή τη γνώση μπορούν να διατυπωθούν συμφωνίες ασφαλείας για παραδόσεις στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ) ο τρόπος που τα αντίστοιχα μέσα ασφάλειας είναι διαθέσιμα είναι νομικά έγκυρα και μπορούν να επιβληθούν στις χώρες στις οποίες βρίσκονται τα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια και μετά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι πρακτικές επισκοπήσεις άρθρων επιτρέπουν στον αναγνώστη να βρει γρήγορα σχετικά θέματα όπως «αφερεγγυότητα», «συμφωνία μέσω γενικών όρων και προϋποθέσεων» ή «υποδειγματικές ρήτρες».