Ο Αβραάμ Κοσμίδης είναι καταχωρημένος στοbrainGuide

Internationales-StraßenverkehrsrechtΚώδικας οδικής κυκλοφορίας

Σύνταξη του κεφαλαίου Ελλάδος από τους δικηγόρους Αβράαμ Κοσμίδη, Θέμη Τοσουνίδη και Αρειστίδη Καψάλη 2018, 1200 σελίδες C.H.BECK ISBN 978-3-406-66353-6 Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

Immobilienfinanzierung Kreditsicherheiten Immobilienfinanzierung und Kreditsicherheiten in ausgewählten europäischen Ländern (χρηματοδότηση ακινήτων και εμπράγματες ασφάλειες σε ευρωπαϊκές χώρες)

Το τμήμα του βιβλίου που αναφέρεται στην Ελλάδα συνέγραψε η KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες δικηγορική εταιρία. Σύντομες και ακριβείς συγγραφές από επαγγελματίες. Το βιβλίο συνεγράφη από δικηγόρους 19 χωρών, και παρέχει γρήγορη και αποτελεσματική κατανόηση των διαφόρων νομικών συστημάτων με ιδιαίτερη αναφορά στις κατά τόπους ιδιαιτερότητες.Cross Border Business LAW AG / S. Meyer Hrsg. Ένα βιβλίο οδηγός από την πράξη για την πράξη 2016. 414 σελίδες. 69,- Ευρώ, ISBN 978-3-8314-0871-9.Παραγγελίες μέσω της KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες: info@kpag.com

Umwandlungsrecht Umwandlungsrecht (δίκαιο μετασχηματισμών επιχειρήσεων). Πρόσφατα εκδοθέν:Δίκαιο Μετασχηματισμών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Συγγραφή από: Αβραάμ Κοσμίδης, Δικηγόρος Ελλάδας και Γερμανίας, με τη συνεργασία των Θέμη Τοσουνίδη, δικηγόρο Ελλάδας, και Άρη Καψάλη, δικηγόρο Γερμανίας

Εξαιρετικά επίκαιρο για τις επενδύσεις: Δίκαιο εταιριών, δίκαιο μετασχηματισμών, φορολογία εταιριών (και φορολογία μετασχηματισμών επιχειρήσεων), π.χ. με checklist για την ίδρυση ΕΠΕ. Αναλυτική αναφορά στις ελληνικές προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες, του ελληνικού δικαίου των μετασχηματισμών (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση), λογιστική και υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων, φορολογικό δίκαιο (κατά την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και μετοχών), φορολογία μετατροπής εταιρίας.

Internationales Erbrecht Griechenland (διεθνές κληρονομικό δίκαιο – Ελλάδα)

Erbrecht Griechenland Από τους Αβραάμ Κοσμίδης, δικηγόρο Ελλάδας και Γερμανίας, Hand Hans-Peter Schommer, συνταξιούχο δικαστή Γερμανίας, συμμετοχή Θεμιστοκλή Τοσουνίδη, δικηγόρου, LL.M.

Έκδοση Beck, 2007, ΧΧΙV, 314 σελίδες ISBN 978-3-406-56396-6 Εκδόθηκε : 13.8.2007 Τιμή: 39,90€

Βασικό αντικείμενο του βιβλίου είναι το ελληνικό ουσιαστικό κληρονομικό δίκαιο, μετά των απαραιτήτων δικονομικών κανόνων, καθώς και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο σε σχέση με την κληρονομία. Η εισαγωγή – γενικό μέρος αναφέρεται στους βασικούς κανόνες του ελληνικού διεθνούς δικαίου για κληρονομικά θέματα. Στο βιβλίο υπάρχει κεφάλαιο σχετικά με την φορολογία κληρονομιών. Πολλά παραδείγματα, πρότυπα και υπολογισμοί βοηθούν ώστε γίνει κατανοητό το σύνθετο αυτό θέμα. Αναλυτικός κατάλογος περιεχομένων που διευκολύνει την πρόσβαση στο έργο. Απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφου και λογιστές, οι οποίοι ασχολούνται με υποθέσεις κληρονομιάς σε σχέση με την Ελλάδα.

 

Europa-Handbuch Inkasso Europa-Handbuch Inkasso– 27 Porträts des Inkassowesens europäischer Länder (πρακτικός οδηγός είσπραξης απαιτήσεων στην Ευρώπη – είσπραξη απαιτήσεων σε 27 χώρες της Ευρώπης)

1. εκδοση 2009 ISBN 3-9811386-0-0 352 σελίδες τιμή 49,90 €

Το διασυνοριακό εμπόριο στην Ευρώπη αναπτύσσεται. Ομοίως μεγαλώνουν οι εκκρεμείς απαιτήσεις. Το βιβλίο Europahandbuch Inkasso παρέχει, όπως η ίδια η σύγχρονη είσπραξη απαιτήσεων, συμβολή ώστε οι συναλλακτικές σχέσεις να συνεχίζονται και μετά τη διαμάχη λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές, εφόσον κάποιος ενεργεί επαγγελματικά.

Οι νομικοί κανόνες των ευρωπαϊκών κρατών και οι πρακτική τους εφαρμογή διαφέρει σημαντικά μεταξύ τους. Περιλαμβάνεται η παρουσίαση των κανόνων είσπραξης απαιτήσεων στις εξής 27 χώρες:

Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Τσεχία, Ουγγαρία, Κύπρος

Το βιβλίο παρέχει σαφείς απαντήσεις και άμεση πρακτική βοήθεια για την αποτελεσματική και δίκαιη μεταχείριση των οφειλετών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Λοιπές νομικές εκδόσεις δικηγόρων της εταιρίας μας

 • Αβραάμ Κοσμίδης – Θέμης Τοσουνίδης: Internationales Erbrecht Griechenland, έκδοση Beck 2006
 • Αβραάμ Κοσμίδης – Θέμης Τοσουνίδης: περιοδικό ZEV für Erbrecht und Vermögensnachfolge 10/2005, 03/2006, 10/2006, 05/2007, 09/2007, 09/2008, 10/2009, 5/2010, 10/2010, 4/2012, 3/2013, 3/2014, 10/2015
 • Αβραάμ Κοσμίδης: Gesellschafts- und Handelsrecht Griechenland – Rainbow Portal rainbow-law.com
 • Αβραάμ Κοσμίδης: Immobilienrecht, GIS gis-real-estate.com
 • Θέμης Τοσουνίδης: Die Kontrolle der AGBs von Mobilfunkverträgen, LL.M. Abschlussarbeit, 2005
 • Θέμης Τοσουνίδης: Urherberrechte im Internet, 2004
 • Αβραάμ Κοσμίδης: AHK Investitionsführer Griechenland, Die griechische GmbH & Co. KG
 • Αβραάμ Κοσμίδης: AHK Deutsch-Griechische Außenhandelskammer Investitionsführer Griechenland, Mergers & Acquisitions, Unternehmenskauf, -verschmelzung und -spaltung
 • Αβραάμ Κοσμίδης:Neue Energien, AHK – Portal www.b2brenenergy.com
 • Αβραάμ Κοσμίδης:Griechisch-italienische Handelskammer, Investitionsführer Griechenland, griechisches Handelsvertreterrecht
 • Κοσμίδης / Τοσουνίδης:Europahandbuch Inkasso, bearbeiteter Teil: außergerichtliches Mahnverfahren in Griechenland, Hauptstädtische Verlags- und Beratungsgesellschaft HBVG, Erscheinungsdatum voraussichtlich Dezember 2008 / Januar 2009