Ευνοούμενη από το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης, παρατηρείται σήμερα στις ευρωπαϊκές χώρες η συνεχώς αυξανομένη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και ένα κύμα ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από το εξωτερικό.

Η έμπρακτη άσκηση του δικαιώματος της εγκατάστασης ευνοείται επιπλέον από την ειδική οδηγία περί δικαιώματος εισόδου και διαμονής στην χώρα υποδοχής. Η εναρμόνιση του εταιρικού δίκαιου εντός της Ε.Ε. όμως μέχρι τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Εμείς προσφέρουμε τόσο σε γενικά θέματα, όσο και από άποψη φορολογικού δικαίου, την παροχή ολοκληρωμένης συμβουλευτικής συμπαράστασης σε επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην σύσταση εταιρίας ή στην μεταφορά έδρας στην Γερμανία. Για τους λόγους αυτούς προκύπτουν στις εκάστοτε χώρες και πάλι πολυάριθμες εθνικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν τόσο σε περιπτώσεις σκοπούμενης σύστασης εταιρίας ή μετεγκατάστασης, όσο και στην επιλογή της κατάλληλης εταιρικής μορφής και να συμπεριληφθούν στο γενικό σχεδιασμό. Μια επίσης βαρυσήμαντη πλευρά του θέματος αφορά στην φορολόγηση εταιριών στο εξωτερικό. Η ικανότητα δικαίου και δικαιοπραξίας επιχειρήσεων αξιολογείται βάσει του δικαίου της πραγματικής τους διοικητικής έδρας. Η διαχωρισμός σε ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις εξαρτάται από την έδρα εκάστης επιχείρησης. Ημεδαπές επιχειρήσεις θεωρούνται για τη Γερμανία αυτές, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με το Γερμανικό Δίκαιο και έχουν την έδρα τους στην Γερμανία.

Επενδύσεις και επαγγελματική δραστηριότητα επιχειρήσεων στη Γερμανία.

Το εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία και επεκτείνεται συνεχώς. Η Γερμανία αποτελεί μαζί με την Ιταλία τον σημαντικότερο αποδέκτη των ελληνικών προϊόντων, αλλά και τον σημαντικότερο οικονομικό μας συνεργάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται στο σημείο αυτό στην 3η θέση. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία ανήλθαν το έτος 2008 σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συνολικές εισαγωγές από τη Γερμανία ανήλθαν, το ίδιο έτος, σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι τομείς παροχής υπηρεσιών. Οι αμφιμερείς εμπορικές σχέσεις ανέρχονται βάσει στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπρεσίας της Γερμανίας σε περίπου 10 δισεκατομμύρια για το έτος 2008. Στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών, η Γερμανία είναι πρώτη με ποσοστό 11,9%.

Οι γερμανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα συνίστανται κυρίως σε βιομηχανικά και καταναλωτικά είδη (αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά προϊόντα και μηχανές, χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα, ενδύματα, πρώτες ύλες, εργαλεία, συστήματα τηλεπικοινωνιών, τρόφιμα, ασφάλειες, μεταφορικές εταιρίες, τράπεζες, γενικό εμπόριο).
Η δυναμική του ελληνογερμανικού εμπορίου προβλέπεται ότι θα είναι σταθερή, καθώς αυτό υποδεικνύεται από τα υπάρχοντα στοιχεία. Λόγω της σχετικά μεγάλης εγχώριας ζήτησης, θεωρείται δεδομένη η ανάγκη εισαγωγών γερμανικών προϊόντων, τα οποία απολαμβάνουν καλής φήμης στην Ελλάδα. Η οικονομική ανάκαμψη στη Γερμανία παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην άνοδο της ζήτησης αλλοδαπών προϊόντων αντίστοιχα.

Πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής παρουσίας στη Γερμανία

Πολλά από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά σημεία παρουσίας με οικονομικό ενδιαφέρον και οικονομικές περιοχές βρίσκονται στη Γερμανία:

 • Βερολίνο
 • Αμβούργο
 • Μόναχο
 • Στουττγκάρδη
 • Περιοχή Rhein-Ruhr-Gebiet (Κολωνία – Dusseldorf – Dortmund – Essen)
 • Περιοχή Rhein-Main-Gebiet (Φρανκφούρτη)
 • Περιοχή Rhein-Neckar-Gebiet (Mannheim – Ludwigshafen)
 • Περιοχή Sachsisches Wirtschaftsgebiet (Leipzig – Chemnitz – Dresden)

Η Γερμανία παρουσιάζει πλεονεκτήματα ιδίως στα αντικείμενα:

 • Υποδομές
 • Logistics και μεταφορές
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Ποιοτική διαχείριση („Made in Germany“)
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Design
 • Η Γερμανία είναι παγκοσμίως από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς
 • Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη
 • Ασφάλεια δικαίου
 • Πολιτική σταθερότητα
 • Ποιότητα ζωής (κουλτούρα, φύση, τουρισμός)

Από τα παραπάνω προκύπτουν πολλαπλές επενδυτικές ευκαιρίες για ελληνικές επιχειρήσεις στη Γερμανία.

Κεντρική θέση στην καρδιά της Ευρώπης
Μετά την επέκταση της Ε.Ε. ανατολικά η Γερμανία έχει ισχυροποιήσει τη θέση της ως κέντρο της Ευρώπης.

Πλησίον των πελατών και των προμηθευτών
Σε ακτίνα 200 χλμ. του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης έχετε στη διάθεσή σας 35 εκατομμύρια καταναλωτές – περισσότερους απ’ οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο σημείο της Ευρώπης.

Εξαιρετικό οδικό δίκτυο
Η Γερμανία διαθέτει ένα από τα καλύτερα και αποτελεσματικότερα παγκοσμίως δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών. Μέσω αέρος, ύδατος, σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου μπορείτε να εξοικονομήσετε σημαντικό χρόνο και σημαντικά ανταγωνιστικά προνόμια. Τα σημαντικότερα μέσα logistics και μεταφορών είναι τα εξής:

Πάνω από 60 λιμάνια (σε ποταμούς / οι αριθμοί στην παρένθεση αναφέρονται σε εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν το αντίστοιχο έτος)