Για την έννοια του «οικονομικού εγκλήματος» ή της εγκληματικότητας «λευκού κολλάρου» δεν υφίσταται επίσημος νομικός ορισμός, αλλά υπό τον όρο αυτόν καλύπτονται εγκλήματα που αφορούν σε οικονομικές σχέσεις. Οι εγκληματικές ενέργειες μπορούν να στρέφονται τόσο κατά φυσικών προσώπων όσο και κατά νομικών προσώπων και του κράτους (δημόσιος τομέας).
Όσο προχωρούν οι οικονομικές εξελίξεις και οι νέες τεχνολογίες, προκύπτουν συνεχώς νέες μορφές οικονομικού εγκλήματος, για τις οποίες πρέπει να θεσπίζονται νέοι ποινικοί κανόνες και όροι.
Οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου περί του οικονομικού εγκλήματος περιλαμβάνονται σε διάφορους νόμους όπως τον ποινικό κώδικα, διάφορους φορολογικούς νόμους, το νόμο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τον νόμο για τον αθέμιτο ανταγωνισμό κλπ.
Ακολούθως παρουσιάζουμε συνοπτικά διάφορα θέματα για το ποινικό δίκαιο και την ποινική δικονομία, σχετικά με τα εγκλήματα.