Όλοι οι δικηγόροι συνεργάτες μας αντιμετωπίζουν την ελληνική και γερμανική κουλτούρα ως οικεία. Την ιδιότητα αυτή χρησιμοποιούμε ως βάση της εργασίας μας, ώστε να προσφέρουμε στην επιχείρησή σας επιτυχείς λύσεις σε όλες τις υποθέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας αλλά και άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Εμείς ενώνουμε περισσότερες χώρες από το 1992, μαζί με τους συνεργάτες μας, σε ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας. KPAG KOSMIDIS

Ικανότητα παράστασης στην Ελλάδα και τη Γερμανία

Οι συνεργάτες μας έχουν διάφορες ιδιότητες, που τους εξασφαλίζουν την ανάληψη υποθέσεων και στις δύο χώρες: Η “Κοσμίδης & Συνεργάτες” είναι δικηγορική εταιρεία ελληνικού δικαίου, με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Θ. 90010.
  • Οι δικηγόροι της εταιρείας μας καθώς και οι συνεργάτες μας διαθέτουν εν μέρει ικανότητα παράστασης στα δικαστήρια αμφοτέρων των χωρών.
  • Υπάρχει εταιρεία με δικηγόρους στην Αθήνα, ένα δίκτυο συνεργατών, καθώς και δίκτυο ευρωπαϊκών και διεθνών γραφείων και εταιριών.
  • Όλοι οι συνεργάτες μας μιλούν αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά, κάποιοι ως μητρική γλώσσα. Η δικηγορική εταιρεία Κοσμίδης & Συνεργάτες συμμετέχει σε διάφορους συνδέσμους δικηγόρων, συλλόγους και συνεργασίες (ειδικότερα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Συνεργασίες ), καθώς και αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα της HERMES.
Ακολούθως μπορείτε να ανακαλύψετε αναλυτικότερα το Προφίλ της διεθνούς εταιρείας μας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεθνή μας ιστοσελίδα . Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας ως συνεργάτες σας για διεθνή νομικά θέματα.

Συνεργάτες σε Ελληνικά – Γερμανικά θέματα και σε Διεθνείς Νομικές Υποθέσεις

Abraam KosmidisΛόγω της γνώσης των διαφορετικών νομικών συστημάτων, προσφέρουμε από το 1992 εξειδικευμένες υπηρεσίες και νομικές συμβουλές στον τομέα των ελληνικών και διεθνών νομικών θεμάτων. Όλοι οι συνεργάτες μας είναι εξειδικευμένοι στο ελληνικό και γερμανικό δίκαιο, κυρίως μέσω της μακρόχρονης διαμονής, σπουδών και εργασίας και στις 2 χώρες. Με τα γραφεία μας στη Ελλάδα και Γερμανία, καθώς και με το εθνικό και διεθνές δίκτυό μας, γεφυρώνουμε σταθερά και αξιόπιστα το χάσμα για τις επιχειρήσεις μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού.

Υποθέσεις εξωτερικού

Οι διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας οδήγησαν στην εξειδίκευσή μας στην αποτελεσματική διεκπεραίωση υποθέσεων από την Ελλάδα και τη Γερμανία και πλέον προς όλες τις χώρες του κόσμου. Τομείς εξειδίκευσής μας αποτελούν το εταιρικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, ίδρυση επιχειρήσεων, είσπραξη απαιτήσεων. Σε αυτούς τους τομείς, πελάτες μας αποτελούν μεταξύ άλλων μεγάλες και γνωστές ελληνικές, γερμανικές, αυστριακές, αμερικανικές κ.ά. επιχειρήσεις.

Think global, act local – Επωφεληθείτε της εμπειρίας και γνώσης μας σε διεθνείς υποθέσεις

Η δικηγορική εταιρεία Κοσμίδης & Συνεργάτες αποτελεί το συνεργάτη επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα, και προσφέρει τις υπηρεσίες της αναλογιζόμενη την αντίστοιχη κουλτούρα κάθε επιχείρησης. Για το λόγο αυτό καταλήξαμε στην καθιέρωση ενός διεθνούς δικτύου συνεργατών. Οι συνεργάτες μας παρίστανται σε όλα τα γερμανικά και ελληνικά δικαστήρια, καθώς και στον ’ρειο Πάγο.