Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς αν και ανοίγει νέους ορίζοντες στις δυνατότητες επιχειρηματικής δραστηριότητας, απαιτεί άριστη γνώση της νομοθεσίας και των κανόνων που ισχύουν σε κάθε χώρα ξεχωριστά.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε χώρες του εξωτερικού όπου το επιχειρηματικό περιβάλλον, η οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα προσφέρουν ευκαιρίες για κερδοφόρες επενδύσεις.
Η “Κοσμίδης & Συνεργάτες” ως διεθνής συνεργάτης για ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό εξειδικεύεται σε υπηρεσίες που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις γερμανόφωνες ιδίως χώρες. Ωστόσο, λόγω της συμμετοχής μας στο διεθνή οργανισμό Ecovis είμαστε σε θέση να προσφέρουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες μας σε όλες τις οικονομικά σημαντικές χώρες του κόσμου.
Στους παραπάνω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τις επενδύσεις σας, εξειδικευμένα για κάθε χώρα.