Το due diligence κατέχει σημαντική θέση στη διαδικασία εξαγοράς μιας επιχείρησης. Για την αποτίμηση της επιχείρησης και για την μείωση του γνωστού αλλά και του κρυφού ρίσκου σε σχέση με τη σκοπούμενη συναλλαγή, θα πρέπει να συλλεχθούν οι πληροφορίες οι σχετικές με την επιχείρηση, καθώς και οι ευκαιρίες και τα ρίσκα της σκοπούμενης εξαγοράς. Στο εγγράφως καταρτιζόμενο due diligence report καταγράφονται (και για αποδεικτικούς λόγους!) όλες οι πληροφορίες, στοιχεία και ιδιαιτερότητες. Το due diligence θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εξής πληροφορίες:

  • τις εταιρικές πληροφορίες από την ίδρυση της εταιρίας
  • πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρίας, την πολιτική της κλπ
  • το περιβάλλον της εταιρίας καθώς και το πλαίσιο δραστηριοποίησής της
  • την οικονομική κατάσταση και ιδίως την περιουσία της, το cash-flow, ρευστότητα και δυναμική της επιχείρησης
  • το οργανωτικό management και την τεχνική κατάσταση της επιχείρησης
  • πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό της
  • τη νομική και φορολογική της κατάσταση
  • περιβαλλοντικές πληροφορίες της επιχείρησης