Ο τομέας της παροχής συμβουλών προς επιχειρήσεις λαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στους τομείς παροχής υπηρεσιών της KPAG. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις επιθυμούν να αναπτυχθούν, να βρουν χρηματοδότηση ή και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εξωτερικό.
Από την KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες δικηγορική εταιρία παρέχονται οι ακόλουθες συμβουλευτικές επιχειρήσεις
Mergers and Acquisitions (συγχωνεύσεις και εξαγορές)

  • Εξαγορά επιχειρήσεων και συμμετοχή σε εταιρίες, συγχωνεύσεις, μεταβιβάσεις επιχειρήσεων
  • Διεξαγωγή νομικού ελέγχου (due diligence)
  • Διαπραγματεύσεις σχετικά με τη σκοπούμενη συναλλαγή – deal negotiation
  • Νομική υποστήριξη (confidentiality agreement, non-disclosure-agreement, memorandum of understanding, letter of intent, συμφωνητικά αγοράς μεριδίων / μετοχών – share deal, asset deal, signing – closing, συμβάσεις αγοράς επιχείρησης etc.)

Ίδρυση εταιριών, ίδρυση θυγατρικών εταιριών

  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας ίδρυσης από την αρχή, λήψη ΑΦΜ, ορισμός φορολογικού εκπροσώπου, προετοιμασία νομικών εγγράφων, καταστατικά, φορολογική έναρξη κ.ά.

Δίκαιο και φορολογία

  • Εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, δίκαιο περί ακινήτων, εργατικό δίκαιο, συμβάσεις και κατάρτισή τους, δίκαιο πώλησης, δίκαιο εμπορικών αντιπροσώπων και διανομέων, δίκαιο περί μεσιτών, δίκαιο ανταγωνισμού, διεκδίκηση απαιτήσεων, franchising κ.ά.

Παρακαλούμε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας και τις λοιπές πληροφορίες που παραθέτουμε σχετικά π.χ. με την εξαγορά επιχειρήσεων, μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, μετατροπές εταιριών.