Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Έλληνες και Γερμανοί δικηγόροι: ανακαλύψτε την εξειδίκευση της Κοσμίδης & Συνεργάτες

Η επαγγελματική πορεία των συνεργατών μας επιτρέπει την αναγνώριση της εξειδίκευσής μας σε διεθνή νομικά θέματα. Η απόφαση ωστόσο να είμαστε ενεργοί ως δικηγόροι στην Ελλάδα για μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οδήγησε στο υφιστάμενο σήμερα δίκτυο από εξειδικευμένους δικηγόρους.

Έλληνες και Γερμανοί δικηγόροι: Εξειδίκευση στο ελληνικό και γερμανικό δίκαιο

Η Κοσμίδης & Συνεργάτες είναι μία διεθνής δικηγορική εταιρεία εξειδικευμένη σε οικονομικά θέματα. Έχουμε εξειδικευθεί στον τομέα αυτό, ώστε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ολοκληρωμένα στην επιχείρησή σας.

Οι ακόλουθοι κλάδοι αποτελούν αντικείμενο της προσφοράς των υπηρεσιών μας:

KPAG KOSMIDIS

Για ιδιώτες προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Η πολυετής και επικεντρωμένη εξειδίκευση και εμπειρία μας σε διεθνή νομικά ζητήματα που αφορούν σε ελληνικές και διεθνείς έννομες σχέσεις εγγυώνται κατά ιδανικό τρόπο μία πρακτικά προσανατολισμένη, αποτελεσματική και επιτυχή διεκπεραίωση διασυνοριακών υποθέσεων.

Εθνικές ιδιαιτερότητες στο Εσωτερικό Εμπόριο της Ε.Ε.

Μπορεί μεν η συνεχιζόμενη σταδιακή ενοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ε. να προκαλεί κατ’ αρχήν την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών, ωστόσο στο εσωτερικό δίκαιο του κάθε κράτους-μέλους απαντώνται ακόμα και σήμερα επιμέρους νομικές ιδιαιτερότητες. Κι αν μέχρι πρότινος μόνο μεγάλοι όμιλοι επιχειρήσεων ήταν υποχρεωμένοι κατά την επέκταση των δραστηριοτήτων τους έξω από τα σύνορά τους να αντιπαρατεθούν με αυτές τις εθνικές ιδιαιτερότητες, σήμερα όλο και περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εκμεταλλευόμενες τα πλεονεκτήματα της Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ε. αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν σε άλλα κράτη-μέλη, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που τους θέτουν οι διαφορετικές έννομες τάξεις και οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις τους.

Ίδρυση επιχειρήσεων στην Γερμανία

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μία σταθερά αυξητική τάση ως προς την ίδρυση ελληνικών επιχειρήσεων στην Γερμανία. Η γερμανική αγορά είναι σε πολλούς τομείς της ακόμα ανοικτή και μη κορεσμένη και επιπλέον η χώρα παρέχει εξαιτίας της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας που τη χαρακτηρίζουν όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για ασφαλείς επενδύσεις. Η αύξηση των επενδύσεων από το εξωτερικό ενισχύει τη ζήτηση των επιχειρήσεων για διασυνοριακές νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και βοηθητική κατευθυντική υποστήριξη, οι οποίες οφείλουν να παρέχουν άμεσες, πρακτικά προσανατολισμένες και δεσμευτικές απαντήσεις σε νέες και περίπλοκες ερώτησεις.

Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ειδικούς τομείς του Ελληνικού και Γερμανικού Δικαίου

Σε θέματα όπου εμπλέκεται η ελληνική με κάποια αλλοδαπή έννομη τάξη αισθανόμαστε υποχρεωμένοι εξαιτίας της μακροχρόνιάς μας εμπειρίας και της δέσμευσής μας να αντιμετωπίζουμε όλες τις υποθέσεις μας υπό το πρίσμα της αποτελεσματικής και της οικονομικά αποδοτικής διεκπεραίωσής τους, ανταποκρινόμενοι στο έπακρο στις συμβουλευτικές ανάγκες των εντολέων μας. Η συμβουλευτική μας δραστηριότητα είναι σφαιρική και περιλαμβάνει τόσο την προληπτική συμβουλευτική στο προσυμβατικό στάδιο, όσο και τον έλεγχο φερεγγυότητας για λογαριασμό των εντολέων μας για πιθανούς αντισυμβαλλόμενους.