Η αποκάλυψη ενός επιχειρηματικού απορρήτου από τον εργαζόμενο κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων του είναι αξιόποινη και γεννά υποχρέωση προς αποζημίωση, αν το απόρρητο του το είχαν εμπιστευθεί λόγω της υφιστάμενης σχέσης εργασίας. Τα ίδια ισχύουν και για τη λεγόμενη κατασκοπεία των επιχειρήσεων. Με τον όρο «επιχειρηματικό απόρρητο» αποδίδεται κάθε γεγονός αναφερόμενο σε επιχείρηση ή βιομηχανία, το οποίο:

 • ο κύριος της επιχείρησης κρατεί φανερά απόρρητο,
 • είναι γνωστό σε ένα περιορισμένο κύκλο ανθρώπων και
 • δεν είναι εύκολο να καταστεί γνωστό σε άλλα άτομα

Περιπτώσεις επιχειρηματικών ή βιομηχανικών απορρήτων συνιστούν:

 • όλα τα οικονομικά δεδομένα μιας επιχείρησης, τα οποία δεν είναι δίχως άλλο προσβάσιμα σε τρίτους
 • διαδικασίες σχεδίασης και κατασκευής
 • τεχνογνωσία (know-how)
 • καταστάσεις με ονόματα πελατών και κατάλογοι τιμών
 • υποθέσεις που αφορούν το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης

Πλαίσιο ποινής:

 • 10 μέρες-6 μήνες και χρηματική ποινή, αν η παραβίαση απορρήτου της επιχείρησης γίνεται με σκοπό τον ανταγωνισμό
 • 3 μήνες-5 έτη, αν πρόκειται για παραβίαση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία συνιστούν απόρρητα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή του κράτους.

Χαρακτηριστική περίπτωση παραβίασης απορρήτου επιχειρήσεων συνιστά η παράδοση απόρρητων εγγράφων σε ανταγωνίστρια εταιρία, η παραβίαση του Η/Υ μιας επιχείρησης με σκοπό την αντιγραφή απόρρητων στοιχείων ή και ολόκληρων ηλεκτρονικών προγραμμάτων κ.λπ.

Ιδιαίτερο καθήκον τήρησης του απορρήτου επιχειρήσεων έχουν π.χ. οι ακόλουθες ομάδες επαγγελματιών:

 • Ιατροί και φαρμακοποιοί
 • Ψυχολόγοι
 • Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι
 • Εφοριακοί ελεγκτές, φοροτεχνικοί σύμβουλοι, λογιστές
 • Δημόσιοι υπάλληλοι