Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Τοκογλυφία

Περιγραφή του εγκλήματος

Οι μορφές εμφάνισης του εγκλήματος της τοκογλυφίας είναι τρεις: α) η τοκογλυφία με την ευρεία έννοια του όρου, β) η τοκογλυφία με τη στενή έννοια του όρου, γ) η διαδοχική τοκογλυφία. Ειδικότερα:

Α) Τα στοιχεία που απαιτούνται για την τέλεση του εγκλήματος της τοκογλυφίας με την ευρεία έννοια του όρου είναι τα ακόλουθα:

Β) Τα στοιχεία που απαιτούνται για την τέλεση του εγκλήματος της τοκογλυφίας με τη στενή έννοια του όρου είναι:

Γ) Τα στοιχεία που απαιτούνται για την τέλεση του εγκλήματος της διαδοχικής  τοκογλυφίας είναι τα ακόλουθα:

Ο υπαίτιος τοκογλυφίας πρέπει να γνωρίζει όλα τα παραπάνω στοιχεία που πραγματώνουν την κάθε εγκληματική μορφή της τοκογλυφίας και να θέλει την επέλευση του εγκληματικού αποτελέσματος. Ο δράστης τοκογλυφίας μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο. Αν η τοκογλυφία τελείται από νομικό πρόσωπο, τότε η ποινική ευθύνη γεννάται στο πρόσωπο των διοικητών και των διευθυντών τους.

Ποινική κύρωση

Η τοκογλυφία προβλέπεται στο άρθρο 404 ΠΚ και τιμωρείται:

Προστατευόμενο έννομο αγαθό

Με την ποινικοποίηση της τοκογλυφίας επιδιώκεται η προστασία της περιουσίας.

Ικανοποίηση του παθόντος

Με το Ν 3904/2010 προστέθηκε στον Ποινικό Κώδικα το άρθρο 406 Α, το οποίο παρέχει ορισμένες ευεργετικές ρυθμίσεις για τον υπαίτιο της απιστίας, εφόσον προβεί αυτοβούλως στην ικανοποίηση (έστω και μερική) του παθόντα. Ειδικότερα προβλέπεται: