Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Πλήρης λογιστική και φοροτεχνική κάλυψη

Ολοκληρωμένες φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες από τους εξωτερικούς μας συνεργάτες

KPAG KOSMIDISΤο φοροτεχνικό μας τμήμα ειδικεύεται στην παροχή νομικών συμβουλών στον τομέα του φοροτεχνικού δικαίου. Η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών προϋποθέτει μεταξύ άλλων και την εξειδικευμένη παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων. Για τον λόγο αυτό συνεργαζόμαστε με λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία που ειδικεύονται σε φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες και στη τήρηση βιβλίων.

Οι εξωτερικοί μας συνεργάτες ομιλούν ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά. Διακρίνονται για την μακροχρόνια εμπειρία τους σε φοροτεχνικά και λογιστικά θέματα, τόσο στον τομέα των εθνικών όσο και του διεθνών φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες μας εστιάζονται κατά βάση σε:

1) Τήρηση λογιστικών βιβλίων

2) Φοροτεχνικές συμβουλές