Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

ISO 9001 : 2000

Η εταιρεία μας είναι η πρώτη δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα που εφάρμοσε σύστημα διαχείρισης ποιότητας εξασφαλίζοντας την πιστοποίηση TÜV CERT σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001 : 2008.

iso