Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Επενδύσεις στη Γερμανία

Η αλλαγή των οικονομικών συνθηκών στην ελληνική αγορά επιβάλλει σε πολλούς επιχειρηματίες την αλλαγή της στρατηγικής τους όσον αφορά την προώθηση των προϊόντων, αλλά και το πεδίο δραστηριοποίησής τους. Έτσι, η εύρεση μίας νέας αγοράς και η δραστηριοποίησή τους σ’ αυτή, με σκοπό τη διανομή-εξαγωγή και διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, καθίσταται αναγκαία για την επέκταση της επιχείρησης αλλά πολλές φορές και για την επιβίωσή της. Ζητούμενο πάντοτε είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα να διασφαλίζεται μέσω της ένταξης σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας για την λειτουργία της εταιρίας και ανάπτυξης μέσα από τις ευνοϊκότερες συνθήκες αγοράς. Η γερμανική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών προσφέρει τη στιγμή αυτή στον επενδυτή και επιχειρηματία οποιουδήποτε κλάδου ένα νομικό και οικονομικό καθεστώς που παρέχει ακριβώς αυτές τις εγγυήσεις, και για τον λόγο αυτόν έναν ασφαλή προορισμό για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις.

Η Δικηγορική μας Εταιρία ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ως στρατηγικός συνεργάτης σας στην Γερμανία, προσφέρει σε κάθε ελληνική εταιρία και κάθε Έλληνα επιχειρηματία ένα ολοκληρωμένο, διασυνοριακό επιχειρηματικό σχέδιο για την στήριξη της επένδυσης και της επέκτασης της επιχείρησής σας στη Γερμανία.

Η ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διαθέτει δικηγόρους με πολυετή άδεια εξασκήσεως δικηγορίας στη Γερμανία, διορισμένους σε όλα τα γερμανικά Πρωτοδικεία και Εφετεία. Οι πελάτες μας απολαμβάνουν έτσι το πλεονέκτημα να επικοινωνούν στην ελληνική γλώσσα με δικηγόρους διορισμένους στη Γερμανία, έχοντας έτσι μία άμεση και αποτελεσματική λύση σε όλες τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.
Με την εμπειρία μας, τις εξειδικευμένες γνώσεις μας και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, η Δικηγορική Εταιρία ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, είναι σε θέση να σας παρέχει υπηρεσίες που στηρίζουν τις επενδύσεις σας στη Γερμανία, ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς:

Επενδύσεις στη Γερμανία και επαγγελματική δραστηριότητα ελληνικών επιχειρήσεων στη Γερμανία.

Το εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία και επεκτείνεται συνεχώς. Η Γερμανία αποτελεί μαζί με την Ιταλία τον σημαντικότερο αποδέκτη των ελληνικών προϊόντων, αλλά και τον σημαντικότερο οικονομικό μας συνεργάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται στο σημείο αυτό στην 3η θέση. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία ανήλθαν το έτος 2008 σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συνολικές εισαγωγές από τη Γερμανία ανήλθαν, το ίδιο έτος, σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι τομείς παροχής υπηρεσιών. Οι αμφιμερείς εμπορικές σχέσεις ανέρχονται βάσει στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπρεσίας της Γερμανίας σε περίπου 10 δισεκατομμύρια για το έτος 2008. Στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών, η Γερμανία είναι πρώτη με ποσοστό 11,9{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2}.

Οι γερμανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα συνίστανται κυρίως σε βιομηχανικά και καταναλωτικά είδη (αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά προϊόντα και μηχανές, χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα, ενδύματα, πρώτες ύλες, εργαλεία, συστήματα τηλεπικοινωνιών, τρόφιμα, ασφάλειες, μεταφορικές εταιρίες, τράπεζες, γενικό εμπόριο).
Η δυναμική του ελληνογερμανικού εμπορίου προβλέπεται ότι θα είναι σταθερή, καθώς αυτό υποδεικνύεται από τα υπάρχοντα στοιχεία. Λόγω της σχετικά μεγάλης εγχώριας ζήτησης, θεωρείται δεδομένη η ανάγκη εισαγωγών γερμανικών προϊόντων, τα οποία απολαμβάνουν καλής φήμης στην Ελλάδα. Η οικονομική ανάκαμψη στη Γερμανία παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην άνοδο της ζήτησης αλλοδαπών προϊόντων αντίστοιχα.

Πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής παρουσίας στη Γερμανία

Πολλά από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά σημεία παρουσίας με οικονομικό ενδιαφέρον και οικονομικές περιοχές βρίσκονται στη Γερμανία:

Η Γερμανία παρουσιάζει πλεονεκτήματα ιδίως στα αντικείμενα:

Από τα παραπάνω προκύπτουν πολλαπλές επενδυτικές ευκαιρίες για ελληνικές επιχειρήσεις στη Γερμανία.

Κεντρική θέση στην καρδιά της Ευρώπης
Μετά την επέκταση της Ε.Ε. ανατολικά η Γερμανία έχει ισχυροποιήσει τη θέση της ως κέντρο της Ευρώπης.

Πλησίον των πελατών και των προμηθευτών
Σε ακτίνα 200 χλμ. του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης έχετε στη διάθεσή σας 35 εκατομμύρια καταναλωτές – περισσότερους απ’ οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο σημείο της Ευρώπης.

Εξαιρετικό οδικό δίκτυο
Η Γερμανία διαθέτει ένα από τα καλύτερα και αποτελεσματικότερα παγκοσμίως δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών. Μέσω αέρος, ύδατος, σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου μπορείτε να εξοικονομήσετε σημαντικό χρόνο και σημαντικά ανταγωνιστικά προνόμια. Τα σημαντικότερα μέσα logistics και μεταφορών είναι τα εξής:

Πάνω από 60 λιμάνια (σε ποταμούς / οι αριθμοί στην παρένθεση αναφέρονται σε εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν το αντίστοιχο έτος)