Εξειδίκευση

Η επαγγελματική πορεία των συνεργατών μας επιτρέπει την αναγνώριση της εξειδίκευσής μας σε ελληνικές υποθέσεις και διεθνή νομικά θέματα. Η ενασχόλησή μας ως νομικών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οδήγησε στο υφιστάμενο σήμερα δίκτυό μας από εξειδικευμένους δικηγόρους. Έλληνες και Γερμανοί δικηγόροι: Εξειδίκευση στο ελληνικό και γερμανικό δίκαιο Η KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες είναι μία διεθνής δικηγορική εταιρεία εξειδικευμένη σε επιχειρησιακά θέματα. Έχουμε εξειδικευθεί στον τομέα αυτό, ώστε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ολοκληρωμένα στην επιχείρησή σας.

Οι ακόλουθοι κλάδοι αποτελούν τομείς των υπηρεσιών μας:

 • Εταιρικό δίκαιοKPAG KOSMIDIS
 • Ίδρυση και μετασχηματισμοί επιχειρήσεων
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Mergers & Acquisitions)
 • Νομικές συμβουλές προς επιχειρήσεις
 • Εμπορικό δίκαιο
 • Δίκαιο εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής
 • Δίκαιο ακινήτων
 • Φωτοβολταϊκά / ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Διεκδίκηση απαιτήσεων
 • Διεθνές φορολογικό δίκαιο
 • Αστικές υποθέσεις – δικαστική διευθέτηση
 • Κατάστρωση συμβάσεων στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά

Για ιδιώτες προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • κληρονομικό δίκαιο
 • Δίκαιο ακινήτων, πολεοδομικά θέματα
 • Εκτέλεση αλλοδαπών τίτλων
 • Συμβουλευτική διαχείρισης περιουσίας
Η πολυετής και επικεντρωμένη εξειδίκευση και εμπειρία μας σε διεθνή νομικά ζητήματα που αφορούν σε ελληνικές και διεθνείς έννομες σχέσεις εγγυώνται κατ’ ιδανικό τρόπο μία πρακτικά προσανατολισμένη, αποτελεσματική και επιτυχή διεκπεραίωση διασυνοριακών υποθέσεων.

Εθνικές ιδιαιτερότητες στο Εσωτερικό Εμπόριο της Ε.Ε.

Μπορεί μεν η συνεχιζόμενη σταδιακή ενοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ε. να προκαλεί κατ’ αρχήν την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών, ωστόσο στο εσωτερικό δίκαιο του κάθε κράτους-μέλους απαντώνται ακόμα και σήμερα επιμέρους νομικές ιδιαιτερότητες. Κι αν μέχρι πρότινος μόνο μεγάλοι όμιλοι επιχειρήσεων ήταν υποχρεωμένοι κατά την επέκταση των δραστηριοτήτων τους έξω από τα σύνορά τους να έλθουν αντιμέτωποι με αυτές τις εθνικές ιδιαιτερότητες, σήμερα όλο και περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εκμεταλλευόμενες τα πλεονεκτήματα της Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ε. αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν σε άλλα κράτη-μέλη, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που τους θέτουν οι διαφορετικές έννομες τάξεις και οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις τους.

Ίδρυση επιχειρήσεων στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μία σταθερά αυξητική τάση ως προς την ίδρυση ελληνικών επιχειρήσεων στην Γερμανία και γενικότερα άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ευρωπαϊκή αγορά είναι σε πολλούς τομείς της ακόμα ανοικτή και μη κορεσμένη και επιπλέον παρέχονται εξαιτίας της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας που χαρακτηρίζουν τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για ασφαλείς επενδύσεις. Η αύξηση των επενδύσεων από το εξωτερικό ενισχύει τη ζήτηση των επιχειρήσεων για διασυνοριακές νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμβουλευτική υποστήριξη, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να παρέχονται άμεσες, πρακτικά προσανατολισμένες και δεσμευτικές απαντήσεις σε νέες και περίπλοκες ερώτησεις.

Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ειδικούς τομείς του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου

Σε θέματα όπου εμπλέκεται η ελληνική με κάποια αλλοδαπή έννομη τάξη αισθανόμαστε υποχρεωμένοι εξαιτίας της μακροχρόνιάς μας εμπειρίας και της δέσμευσής μας να αντιμετωπίζουμε όλες τις υποθέσεις μας υπό το πρίσμα της αποτελεσματικής και της οικονομικά αποδοτικής διεκπεραίωσής τους, ανταποκρινόμενοι στο έπακρο στις συμβουλευτικές ανάγκες των εντολέων μας. Η συμβουλευτική μας δραστηριότητα είναι σφαιρική και περιλαμβάνει τόσο την προληπτική συμβουλευτική στο προσυμβατικό στάδιο, όσο και τον έλεγχο φερεγγυότητας για λογαριασμό των εντολέων μας για πιθανούς αντισυμβαλλόμενους.

Leave a Reply