Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Συνεργασίες και συμμετοχές στην Ελλάδα και διεθνώς

Η δικηγορική εταιρία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες συμμετέχει ως μέλος σε πληθώρα νομικών ενώσεων, συλλόγων, συνδέσμων, και διαθέτουμε δίκτυο συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων με την επωνυμία KPAG Business consulting network.