Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)Η μορφή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης επιλέγεται κυρίως όταν η δομή της εταιρίας είναι επιθυμητό να είναι απλούστερη από της ανώνυμης εταιρίας. Η ίδρυσή της είναι ελαστικότερη και πιο οικονομική από την ίδρυση ανώνυμης εταιρίας, ενώ στοιχείο επιλογής της είναι και ο μικρότερος βαθμός αλλαγής των εταίρων. Η ΕΠΕ μπορεί να προτιμηθεί από την ΑΕ επίσης, όταν ο τύπος της εταιρίας δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο στις σχέσεις που υπάρχουν με πελάτες, τράπεζες ή λοιπούς τρίτους, ενώ στις συναλλαγές με ιδιώτες η ΕΠΕ μπορεί να είναι ένας επαρκής εταιρικός τύπος για να εμπνεύσει εμπιστοσύνη.
Η ΕΠΕ προσφέρει σχετικά μεγάλο περιθώριο επιλογών κατά την κατάστρωση του καταστατικού, κυρίως σε ό,τι αφορά την σχέση των εταίρων μεταξύ τους (οι περισσότερες σχετικές ρυθμίσεις είναι ενδοτικού δικαίου) και τις συνελεύσεις τους (για την λήψη των αποφάσεων ωστόσο υπάρχουν σχετικές δεσμευτικές διατάξεις του νόμου) και στο αρχικό κεφάλαιο (το οποίο μπορεί να ανέρχεται σε 4.500 ευρώ). Η ΕΠΕ μπορεί να είναι ελκυστικότερη από την ΑΕ και λόγω του λιγότερο αυστηρού δικαίου που την διέπει, όπως π.χ. το γεγονός ότι δεν απαιτείται η ύπαρξη ελεγκτών στην εταιρία.

Για την ίδρυση της ΕΠΕ απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη, με την παράσταση δικηγόρου, ο οποίος συνήθως προβαίνει και στις προπαρασκευαστικές πράξεις (π.χ. λήψη προέγκρισης επωνυμίας από το επιμελητήριο), όπως και στις πράξεις μετά την σύνταξη του καταστατικού (δημοσίευση, δήλωση της εταιρίας στη ΔΟΥ, καταβολή ΦΣΚ κλπ.).

Σύμφωνα με το άρ. 3 του ν. 3190/1944, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης είναι μία εμπορική εταιρία, ακόμη και όταν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός. Ωστόσο αποκλείεται η άσκηση κάποιων δραστηριοτήτων (τραπεζικές, ασφαλιστικές και διάφορες χρηματοοικονομικές εργασίες, leasing, δραστηριότητες του αθλητικού τομέα κλπ.).

Με πρόσφατη τροποποίηση του νόμου ελάχιστο αναγκαίο κεφάλαιο είναι το ποσό των 4.500 ευρώ για την ίδρυση Ε.Π.Ε. Το κεφάλαιο πρέπει να έχει καταβληθεί πλήρως κατά την υπογραφή του καταστατικού (άρ. 4 παρ. 1 ν. 3190/1955), το δε ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς το ύψος του κεφαλαίου. Σχετικά με τον καθορισμό του ύψους του κεφαλαίου πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι το κεφάλαιο στοχεύει στην κάλυψη των τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας, άρα πρέπει να είναι επαρκές για να τις καλύψει αρχικά.

Σε περίπτωση που κατά την σύνταξη του πρώτου ισολογισμού της εταιρίας έχει απωλεσθεί το ήμισυ του αρχικού κεφαλαίου, πρέπει να γίνει συνέλευση των εταίρων, που θα αποφασίσει για την λύση της εταιρίας ή την μείωση του κεφαλαίου (όχι όμως κάτω από το κατώτατο όριο). Για το ύψος του κεφαλαίου δεν υπάρχει περιορισμός. Σύμφωνα με το άρ. 43α του ν. 3190/1955, μπορεί μία ΕΠΕ να ιδρυθεί ως μονοπρόσωπη ή και να καταστεί τέτοια στην πορεία. Η μονοπρόσωπη ΕΠΕ είναι ωστόσο άκυρη, όταν ο ιδρυτής εταίρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) είναι ο μοναδικός εταίρος μίας άλλης μονοπρόσωπης ΕΠΕ ή όταν μία μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε με αποκλειστική εταίρο μία άλλη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Προ της κατάρτισης του συμβολαίου σύστασης της ΕΠΕ πρέπει επίσης να ληφθεί προέγκριση επωνυμίας από το τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Εφόσον έχει συμφωνηθεί το περιεχόμενο του καταστατικού και υπάρχει η προέγκριση αυτή και κάποια ακόμη τυπικά θέματα (π.χ. ύπαρξη ΑΦΜ στους εταίρους), μπορούν οι εταίροι να προχωρήσουν στην υπογραφή του καταστατικού.

Της υπογραφής του καταστατικού ακολουθεί η καταβολή του ΦΣΚ, η εγγραφή στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η δημοσίευση του καταστατικού στο Πρωτοδικείο και σε ΦΕΚ, η έκδοση ΑΦΜ της εταιρίας. Για την έκδοση του τελευταίου πρέπει να προσκομιστεί καταστατικό της εταιρίας, μισθωτήριο συμφωνητικό ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου για την έδρα της εταιρίας, η απόφαση διορισμού του διαχειριστή (αν δεν καθορίστηκε με το καταστατικό) κλπ.

Σημαντικά στοιχεία της Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα:

Πηγή: ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
www.rechtsanwalt.gr