Απάτη τελεί όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη, ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων.

Πλαίσιο ποινής:

  • 3 μήνες-5 έτη
  • 2-5 έτη σε περίπτωση ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας
  • 5-10 έτη, αν η ζημία υπερβαίνει τις 120.000 Ευρώ ή ο δράστης τελεί κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια απάτες και η ζημία υπερβαίνει τις 30.000 Ευρώ
  • 5-20 έτη, αν η πράξη στρέφεται κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ και η ζημία υπερβαίνει τις 150.000 Ευρώ (εδώ ο νόμος απειλεί μέχρι και ισόβια, ιδίως αν ο δράστης τελούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα το έγκλημα).

Συνήθεις μορφές απάτης συνιστούν: η πιστωτική απάτη, η απάτη με υπολογιστή, η ασφαλιστική απάτη, η απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, η απάτη σχετικά με επιδοτήσεις κ.λπ.